تکثیر و پرورش زالوی پزشکی صادراتی
هدف ما ارئه باکیفیت ترین زالوی ایران به کشورهای جهان است.
پنجشنبه 25 خرداد 1396 :: نویسنده : عباس ابوحمزه

خون درمانی

خون درمانی از مباحث بسیار مهم در علم پزشکی به ویژه از دیدگاه طب ایرانی و یکی از ارکان استوار پزشکی سنتی ماست و به جرات می توان ادعا نمود که بی توجهی به آن بسیاری از شیوه های درمانی را ناقص جلوه داده و برنامه های درمانی راه کمال را بدون آن طی نخواهد کرد.

سرآمد دانشمندان و پزشکان جهان، هم او که به مکتب نرفت و خط ننوشت، اما مسئله آموز همه اندیشمندان تاریخ گردید، توجه بشر را دلسوزانه به خون درمانی جلب کرده، صلوات و درود بی پایان خداوند همواره بر او باد. اگر کلمات پر معنای پیامبر اکرم (ص ) را با آب طلا بر سر در موسسات معتبر پزشکی دنیا بنویسیم باز هم حق مطلب را ادا نکرده ایم. الزاما باید در اکثر شیوه های درمانی به این کلمات در عمل توجه گردد و در جای خویش به کار گرفته شود.

پیامبر گرامی اسلام فرموده اند :

"حجامت کنید و نگذارید طغیان خون کالبد شما را بر خاک بیافکند"

" حجامت باعث بهبود سیستم گردش خون است"

" بهترین چیزی که شما را مداوا می کند حجامت کردن، چکانیدن دارو در بینی و حقنه کردن و حمام رفتن است"

"خوب عادتی است حجامت، چشم را جلا می دهد و بیماری ها را دفع می کند"

"حجامت بدن را سالم و عقل را محکم می کند"

"هرکس حجامت کند در آخر پنجشنبه  هر ماه در اول روز بیماری از او کشیده می شود"

"دوا چند چیز است: حجامت و دارو در بینی چکاندن و حقنه کردن و قی نمودن"

کلید گنج خون درمانی ( حجامت ، فصد ، زالودرمانی ) توسط پیامبر (ص) و ائمه معصومین (ع ) به اندیشمندان اعطا گردید و پس از آن مبحث و علم خون درمانی توسط پیروان و دانشمندان رو به رشد و کمال رفتو دستاوردهای عظیمی بر جای گذاشت که اینک می تواند مورد بحث و نتیجه گیری نسل حاضر قرار گرفته و به عنوان یکی از افتخارات مسلمانان و به خصوص ایرانیان مسلمان در جهان پزشکی امروز مطرح گردد.